“Strazdulēnu skolas” nodarbības audio formātā

2021. gada aprīlis, maijs

, ,

Aprīlī un maijā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā tika sagatavotas četras izzinošas “Strazdulēnu skolas” attālinātas nodarbības audio formātā sadarbībā ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra 2.-6. klases audzinātāju un skolēniem. Šīs nodarbības tika sagatavotas un ierakstītas audio formātā, un nosūtītas Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra audzinātājām. To sagatavošanā tika izmantotas jaunākās bērnu grāmatas un izzinošas enciklopēdijas.

16. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules balss diena, tāpēc “Strazdulēnu skolas” audio nodarbībā “Tā es dzirdu” bērni iepazinās ar grāmatas “Skaļi, klusu, čukstus” atziņām. Tajā aplūkoti trokšņi un mūzikas skaņas, pilsētas un dabas skaņas, vecākā skaņa pasaulē un klusākā mūzika cilvēces vēsturē.

“Strazdulēnu skolas” audio nodarbībā “Kas tad tas?” tika izmantota A. Vanagas, A. Lielpēteres grāmata “Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas?”, kurā interesanti, maz zināmi fakti ir ietērpti dzirkstošos, asprātīgos dialogos un vārdu spēlēs, kas pārsteidz visu vecumu bērnus.

“Strazdulēnu skolas” audio nodarbībā “Sīki, mazi kukainīši” bērni ieklausījās dzejas un literāru darbu fragmentos, kuros darbojas dažādi kukaiņi, kas, dabai mostoties, pavasarī sāk aktīvi rosīties. Tika lasīti fragmenti no R. Dmučovskienes stāsta “Skudriņa Kāpēcīte”, A. Gobas bērnu grāmatas “Sīki, jautri kukainīši”, K. Lookas stāsta “Lidostas blaktis nepadodas”, L. Vinogradovas “Mežpasakas” un informācija par kukaiņiem  no enciklopēdijām.

Tā kā 20. maijā atzīmē Pasaules bišu dienu, “Strazdulēnu skolas” audio nodarbībā “Meži rūca, meži šņāca, Bites gāja kumuriem; Man bij tādis lielis prieks, Man ielīda ozolā” bērni uzzināja informāciju par bitēm un bišu dzīvi no enciklopēdijām un uzziņu literatūras, literāro darbu fragmentiem un dzejoļiem.

Šādas nodarbības audio formātā tika izveidotas, lai skolēni varētu iepazīt jaunākās izdotās grāmatas, kas ir bibliotēkas krājumā, gūtu noderīgu, izzinošu informāciju, ko varētu izmantot mācību procesā, un pilnveidotu savas zināšanas.

Paldies Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra audzinātājām Dacei un Kristīnei un atsaucīgajiem skolēniem!

Informāciju sagatavoja
Sigita Irša
Lasītāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Sprīdītis vieglajā valodā
TIKŠANĀS AR ŽURNĀLISTU ANSI BOGUSTOVU
Ekskursija
Sarunu pēcpusdiena “Romi – savējie vai svešie?”
Bibliotēka dodas pie kaķiem