“Strazdulēnu skolas” nodarbības audioformātā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā

2021. gada rudens

, , ,

Lai šajā ārkārtējās situācijas laikā nepārtrūktu veiksmīgā sadarbība ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra radošajām un atraktīvajām skolotājām Daci un Kristīni un 3., 4., 6., 7. klašu skolēniem, Latvijas Neredzīgo bibliotēka piedāvā “Strazdulēnu skolas” nodarbības audio formātā. Šajās nodarbībās var gūt informāciju par skolēniem mācību procesā svarīgu tematu, papildinot to ar atbilstošiem un interesantiem literāru darbu fragmentiem. Audionodarbību veidā tiek turpināta dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Kopīgi tika iepazīts I. Melgalves un E. Lukšo-Ražinskas neparastais piedzīvojumu stāsts “Emī un Rū. Robota sirds” un S. Penipārkeres sirsnīgais romāns “Pakss”.

“Strazdulēnu skolas” audionodarbībā “Zeme rudeņos sudraba kamolus tin…” (G. Salna) Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra skolēni uzzināja par veļu laiku, zemliku jeb Dieva dienu atspoguļojumu latviešu folklorā un senajās tradīcijās.  

“Strazdulēnu skolas” audionodarbībā un vēstures stundā “Es dzirdu, es dzirdu. Es savu tēvzemi dzirdu.” (M. Zālīte) Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra skolēniem saprotamā un vieglā valodā paskaidroti vēsturiskie notikumi, Lāčplēša dienā pieminot un godinot par Latvijas neatkarību kritušos karavīrus. Tika izmantoti fragmenti no G. Sējas grāmatas “Mana Latvija” un šķirklis no “Nacionālās enciklopēdijas”.

Paldies Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra atsaucīgajām audzinātājām Dacei un Kristīnei un erudītajiem skolēniem!

Informāciju sagatavoja
Sigita Irša
Lasītāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Ekskursija
KAFIJAS PAUZE AR ZANI DAUDZIŅU
Audiogrāmatas “Zvaigžņu dārzi” atvēršana
Sprīdītis vieglajā valodā
TIKŠANĀS AR ŽURNĀLISTU ANSI BOGUSTOVU