Vēsture vidusskolai 1. daļa

Valdis Klišāns

, ,

Vāks grāmatai "Vēsture vidusskolai 1. daļa"

Mācību grāmata. Lasa Uldis Anže, 2022. gada digitāls audioieraksts (18 st. 25 min.)

Mācību grāmatas 2.papildinātais izdevums, kurš aptver vēstures laika posmu no pirmatnējās kopienas līdz krustu kariem viduslaikos. Baltijas un Latvijas vēsture skaidrota saistībā ar notikumiem pasaules vēsturē. Grāmata rosina skolēnus ne tikai lasīt, bet arī domāt un vērtēt. Ieraksts veikts Latvijas Disleksijas biedrības realizētā “Erasmus+” projekta “Audio mācību grāmatas palīgs skolēniem ar lasīšanas traucējumiem un viņu skolotājiem” ietvaros.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Laiks atkal iedegt zvaigznes
Pētera imperatore : II
Latviešu dēkainis krievu armijā
Latviešu rakstnieku suņu stāsti
Vilkme