Februāris BALVU FILIĀLĒ

2020. gada februāris

,

  • “Gatavo ar prieku” — izstāde par kulināriju

Pirmā pavārgrāmata latviešu valodā iznāca tālajā 1795. gadā ar nosaukumu “Tā pirmā pavāru grāmata no vāces grāmatām pārtulkota”.

Pirmā oriģinālā pavārgrāmata, kas sarakstīta latviešu valodā iznākusi 1796. gadā ar nosaukumu “Latviska pavāru grāmata muižas pavāriem”.

Slavenākā pavārgrāmatu autore Latvijā ir Ņina Masiļūne.

  • “Vēsturisko romānu meistars” — lasītāju iemīļotajam grāmatu autoram Jēkabam Janševskim – 155.

Dzīvodams Nīcā un Nīgrandē Jēkabs Janševskis iepazinis latviešu zemniekus, kuru dzīvesveids viņam sniedza bagātīgu vielu romāniem. Klausoties vietējās teikas un pasakas, rakstnieks iemīlējis latviešu folkloru.

Informāciju sagatavoja
Ilona Laicāne
Balvu filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Marts Balvu filiālbibliotēkā
Februāris Balvu filiālbibliotēkā
Janvāris Balvu filiālbibliotēkā
Decembris Balvu filiālbibliotēkā
Novembris Balvu filiālbibliotēkā