Vieglās valodas mēnesī aktualizēs informācijas pieejamības jautājumus

2024. gada maijs

, ,

Par godu Starptautiskajai Vieglās valodas dienai, ko pasaulē svin 28. maijā, biedrība “Vieglās Valodas aģentūra” jau trešo gadu pēc kārtas izsludina maiju par vieglās valodas mēnesi.

“Ikdienā mūsu darbs informācijas pieejamības jomā ir maz pamanāms, tāpēc Vieglās valodas mēneša mērķis – ar publiskām aktivitātēm popularizēt vieglās valodas lietošanu dažādās jomās un aktualizēt informācijas pieejamības problēmas visā sabiedrībā,” uzsver “Vieglās valodas aģentūras” vadītāja Irīna Meļņika. 

Informācijas plūsma mūsdienās kļūst aizvien intensīvāka, bet ikdienas valoda – aizvien sarežģītāka, piesātinoties ar svešvārdiem, dažādu nozaru profesionāliem terminiem un Eiropas slengu. Reti kuru dokumentu var saprast ar pirmo lasīšanas reizi, –  ar šīm grūtībām ik pa reizei saskaramies mēs visi. Taču starp mums  ir arī cilvēki ar objektīvām informācijas uztveres grūtībām un pārlieku sarežģīta informācija liedz viņiem pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. Tie ir iemesli, kāpēc mūsdienās informācijas pieejamības jautājumi kļūst aizvien aktuālāki. Tieši tāpēc biedrība Vieglās valodas mēnesi uzsāks ar tiešsaistes lekciju “Kāpēc runāt un rakstīt viegli?” 7. maijā pulksten 15.00. Lekcijai var pieteikties ikviens, kurš vēlas vairāk uzzināt par informācijas pieejamības problēmām un risinājumiem.

Uzsvars uz saprotamu mutvārdu komunikāciju būs vieglās valodas konferencē, kas 23. maijā notiks Malmē, Zviedrijā. “Vieglās valodas aģentūra” kopā ar kolēģiem no Zviedrijas, Lietuvas, Slovēnijas un Itālijas strādā pie mutvārdu vieglās valodas vadlīniju izstrādes Erasmus+ projektā “Mutvārdu vieglā valoda sociālai iekļaušanai (SELSI)”, un Malmes konferencē varēs uzzināt par vadlīniju testēšanas rezultātiem un iespējām izmantot sagatavotās vadlīnijas mutvārdu saskarsmē, audiogrāmatu veidošanā, medijos un citur. Dalībai konferencē var pieteikties ikviens interesents, jo tā tiks organizēta klātienē ar iespēju piedalīties arī attālināti. 

Par jauku Vieglās valodas mēneša tradīciju kļuvuši vieglās valodas lasījumi, uz kuriem biedrība aicina gan klausītājus no dienas centriem, gan ikvienu citu vieglās valodas interesentu. Šogad maijā notiks divi lasījumi: uz Annas Brigaderes “Sprīdīša” lasījumu  tiešsaistē aicina Latvijas Neredzīgo bibliotēka, un tas būs pieejams visplašākai auditorijai 15. maijā pulksten 14.00. 

Savukārt klātienē “Vieglās Valodas aģentūra” plāno Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” vieglās valodas versijas lasījumu Okupācijas muzejā, un tas ieplānots tieši Starptautiskajā Vieglās valodas dienā 28. maijā pulksten 14.00. Pēc lasījuma biedrība aicinās izdevniecību pārstāvjus uz diskusiju par literatūru vieglajā valodā. 

Turpinot pagājušajā gadā uzsākto darbu ar bibliotēku darbiniekiem kā nozīmīgu saikni ar vieglā valodas lasītājiem, “Vieglās Valodas aģentūra” noslēgs Vieglās Valodas mēnesi ar tikšanos “Vieglā valoda bibliotēku plauktos”, uz kuru uzaicināti Ogres novada bibliotekāri. Tikšanās notiks 30. maijā plkst. 11.00 Vieglās Valodas aģentūras telpās Elizabetes ielā 57. 

“Vieglās valodas aģentūra” aicina piedalīties Vieglās valodas mēneša aktivitātēs un sekot to atspoguļojumam biedrības mājas lapā www.vieglavaloda.lv un FB kontā.

Informāciju sagatavoja
Irīna Meļņika
mob. 29480648
[email protected]

Maijs - vieglās valodas mēnesis

Līdzīgie raksti:

KAFIJAS PAUZE ar Zani Daudziņu
Sprīdītis vieglajā valodā
TIKŠANĀS AR ŽURNĀLISTU ANSI BOGUSTOVU
Audiogrāmatas “ZVAIGŽŅU DĀRZI” atvēršanas svētki
Ekskursija