Izstāde “Kā atzīties tev mīlestībā, dzimtā zeme?” Daugavpils filiālbibliotēkā

Līdz 2022. gada 18. martam

,

Atzīmējot Māras Zālītes 70. un Skaidrītes Kaldupes 100. dzimšanas dienu, Daugavpils filiālbibliotēka no 28. februāra līdz 18. martam piedāvā abu latviešu rakstnieču daiļradei veltītu izstādi “Kā atzīties tev mīlestībā, dzimtā zeme?”.

Plakāts izstādei “Kā atzīties tev mīlestībā, dzimtā zeme?” Daugavpils filiālbibliotēkā

Kas to teica, ka zeme šī pelēka šķiet?
Zaļi ozoli ceļmalā cietā.
Ja līdz pasaules galam liktu dzīvē kāds iet,
Sirds man atgrieztos vienmēr šai vietā.
(Skaidrīte Kaldupe “Šī zeme”)

Māra Zālīte un Skaidrīte Kaldupe dzimušas februārī: viena – politiski represēto ģimenē Sibīrijā, otra – nesen izveidotajā brīvajā Latvijas valstī. Abu rakstnieču piedzimšanas notikumu šķir laiks, telpa un vēsturiskie apstākļi, tomēr viņu radošajā darbībā ir daudz vienojošu krustpunktu.

Gan Skaidrīte Kaldupe, gan Māra Zālīte darbojušās dažādās literatūras jomās, tomēr abas ir un paliek vispirms dzejnieces, kurās kritiķi jau pēc pirmajām publikācijām saskatīja apdāvinātību, kam lemts kļūt par paliekošu vērtību latviešu literatūrā. Viņu dzeju, kuru daudzi komponisti ietērpuši arī mūzikā, caurstrāvo patiesa dzimtās zemes mīlestība, dziļa piederības apziņa, augsti ētiskie ideāli, dabas tuvība un folkloras motīvu izmantojums.

Ārpus dzejas Skaidrīte Kaldupe rakstījusi ne tikai stāstus un romānus, bet arī literārās pasakas, kuras izdotas deviņās grāmatās, un autobiogrāfiskās apceres. Dokumentāla atmiņu grāmata “No jūras līdz “Ošu zemei””, kas pieejama arī audio formātā, sniedz brīnišķīgu iespēju iepazīties ar rakstnieces personību un dzīvi.

Savukārt Māra Zālīte sevi ir spilgti apliecinājusi dramaturģijā, kopš 20. gadsimta 80. gadiem radot neskaitāmas lugas un libretus, tai skaitā libretu leģendārajai rokoperai “Lāčplēsis”. 2013. gadā gaismu ieraudzīja Māras Zālītes pirmais prozas darbs – autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata “Pieci pirksti” –, kas uzreiz izpelnījās lasītāju un profesionāļu atzinību, saņēma vairākus apbalvojumus un pašlaik iztulkota 11 pasaules valodās. Arī tās turpinājums, romāns “Paradīzes putni”, ne tikai ieguva balvu “Kilograms kultūras”, bet arī tika atzīts par labāko prozas darbu Latvijas literatūrā 2019. gadā (Latvijas Literatūras gada balva), apliecinot dzejnieces un dramaturģes Zālītes talantu un varēšanu arī prozā.

Vienā no intervijām Māra Zālīte teica: “Pret tumsu nav jācīnās, ir jāiededz gaisma” (Ieva, Nr. 14 (2019, 3.apr.), 12.lpp.). Šajā sarežģītajā laikā vērts ieklausīties izcilās rakstnieces un sabiedriskās darbinieces teiktajā un palīdzēt augt gaismai, lasot viņas un Skaidrītes Kaldupes grāmatas!

Informāciju sagatavoja
Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Izstāde “Pasaku zemē” Daugavpils filiālbibliotēkā
Izstāde ” Mudīte var” Daugavpils filiālē
Izstāde “Mudīte var!” Daugavpilī
Tikšanās ar VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” klientiem Daugavpilī
Izstāde “Pasaules radīšana” Daugavpils filiālē