Izstāde “Par sakni būt” Daugavpils filiālbibliotēkā

No 2021. gada 10. maija līdz 4. jūnijam

,

30. maijā Vizmai Belševicai būtu apritējusi 90. jubileja. Izcilās latviešu rakstnieces nav starp mums jau 16 gadu, un par viņas pēdējo darbu kļuva autobiogrāfiskā triloģija “Bille”, kuras noslēdzošā daļa publicēta 1999. gadā. Godinot rakstnieces spēcīgo personību un nozīmīgo literāro devumu, Daugavpils filiālbibliotēka no 10. maija līdz 4. jūnijam aicina uz izstādi “Par sakni būt”.

Par saknēm būt. Tai zemzemē, ne stars
Kur nenokāpj. Kur gaisma neieskatās.
Bez putna galotne. Bez lapām zars.
Bet dzīļu avots stīgas smalkā matā
Un nedrīkst pārtrūkt. Sakņu melnais darbs
Bez atelpas. (Pat ziemas miegs ir šķietams.)
Krāt. Barot. Dzirdināt. Būt mēmai saitei starp
Visrūgto nīcību un dzīvi. Baltam ziedam
Caur savu kroplo, neredzamo esmi
Dot saules gaviles un dailes spēku paust.
Par saknēm būt. Un ziedus neapskaust.
(No krājuma “Kamola tinēja”, 1981)

Vizma Belševica ir ne tikai izteiksmīga dzejniece, kura 60. gadu beigās atļāvās publicēt krājumu “Gadu gredzeni”, iekļaujot tajā poēmu “Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām” un kļūstot par asa skandāla un represiju upuri. Viņa ir arī talantīga tulkotāja, kura pilnīgas publicēšanas aizlieguma periodā izdot tulkojumus tomēr drīkstēja. Pateicoties viņas darbam, latviešu valodā varam iepazīt ne tikai Edgara Alana Po un Ernesta Hemingveja daiļradi, dažādu autoru dzeju, bet arī Vinnija Pūka un doktora Dūlitla piedzīvojumus. Visbeidzot, Vizma Belševica ir mamma dzejniekiem un tulkotājiem Klāvam un Jānim Elsbergiem un rakstījusi arī bērniem – pasakas (“Zem zilās debesu bļodas”) un lugas (“Ceļreiz ceļš uz pasaciņu”).

Izstādē “Par sakni būt” iespējams iepazīties ar Vizmas Belševicas sarežģīto likteni, literārā mantojuma dažādajām šķautnēm – dzeju, prozu un tulkojumiem – un balsi, kas iemūžināta audiogrāmatā “Melns – sarkans – zelts…”.

Savukārt no 10. maija līdz 2. jūlijam būs aplūkojama tematiska grāmatu izlase “Dodamies piedzīvojumā!”, kas piedāvās mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem sagaidīt un uzsākt vasaras brīvlaiku lieliskā piedzīvojumu meklētāju kompānijā!

Informāciju sagatavoja
Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja

Plakāts izstādei Par sakni būt
Plakāts izstādei Dodamies piedzīvojumā!

Līdzīgie raksti:

Izstāde “Pasaku zemē” Daugavpils filiālbibliotēkā
Izstāde ” Mudīte var” Daugavpils filiālē
Izstāde “Mudīte var!” Daugavpilī
Tikšanās ar VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” klientiem Daugavpilī
Izstāde “Pasaules radīšana” Daugavpils filiālē