Izstāde “Pirmā Latgalē” Daugavpils filiālbibliotēkā

No 2021. gada 7. līdz 22. jūnijam

,

No 7. līdz 22. jūnijam Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā iepazīties ar novadpētniecības resursu izstādi “Pirmā Latgalē”, kas godina izcilās novadnieces Valerijas Seiles piemiņu viņas 130. dzimšanas dienā.

Plakāts izstādei Pirmā Latgalē

Valerija Seile (1891–1970) ir Latgales lepnums – spēcīga, izglītota, sabiedriski aktīva sieviete, kuras devumu izglītības, kultūras, zinātnes un sabiedriskajā jomā grūti novērtēt. Viņa ir vienīgā sieviete, kas piedalījās Latgales kongresā 1917. gadā, turklāt uzskatāma par pirmo sievieti no Latgales, kura ieguva augstāko izglītību, ar izcilību absolvējot Bestuževa augstākos sieviešu kursus Pēterburgā.

Lai gan Valerijas Seiles dzīve un darbība ritējusi dažādās vietās – Rēzeknē, Pēterburgā, Krāslavā, Rīgā, ar Daugavpili viņu saistīja 17 gadi auglīgā un nozīmīgā darba Daugavpils Valsts skolotāju institūtā, kuru viņa vadīja līdz tā slēgšanai 1940. gadā. Pielāgojot Eiropā gūto pieredzi Latgalei un uzskatot, ka skola ir valsts un sabiedrības atspulgs miniatūrā, Valerija Seile uzturēja institūtā nacionālo un reliģisko iecietību, garīgumu un stingru disciplīnu, īpašu uzmanību pievēršot audzēkņu tikumībai, muzikālajai izglītībai un latgaliešu valodas apguvei.

Būdama izcila izglītības un sabiedriskā darbiniece, politiķe, publiciste, latgaliešu valodas un kultūras pētniece un popularizētāja, Valerija Seile par savu darbu un ieguldījumu Latgales labā saņēma Triju Zvaigžņu ordeni (1926) un Tēvzemes balvu (1940). Diemžēl padomju laikā Valerijai Seilei kā ideoloģijai neuzticamai personai nācās zaudēt darbu, pensiju, dzīvesvietu un bija jāpārceļas uz Rīgu, kur viņa pavadīja mūža nogali. Valerijas Seiles pēdējā griba bija atdusēties blakus mātei, tāpēc viņas mūža mājas atrodas Daugavpilī – Katoļu kapos, kur 1991. gadā tika atklāts tēlnieka Bērtuļa Bula veidotais piemineklis.

Informāciju sagatavoja
Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Izstāde “Pasaku zemē” Daugavpils filiālbibliotēkā
Izstāde ” Mudīte var” Daugavpils filiālē
Izstāde “Mudīte var!” Daugavpilī
Tikšanās ar VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” klientiem Daugavpilī
Izstāde “Pasaules radīšana” Daugavpils filiālē