Izstāde “XXI gadsimta stāstnieki” Daugavpilī

No 2021. gada 15. februāra līdz 5. martam

,

No 15. februāra līdz 5. martam Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā iepazīt mūsdienu latviešu autorus, kuri pēdējo 20 gadu laikā sevi spilgti pieteikuši vai apliecinājuši stāstā – literatūras žanrā, kas par spīti īsajai formai spēj būt ļoti jaudīgs un ietilpīgs.

Plakāts XXI gadsimta stāstnieki

Rūdolfs Blaumanis, Jānis Poruks, Jānis Ezeriņš, Regīna Ezera – šo un citu 19. un 20. gadsimta īsprozas meistaru darbi uzskatāmi par latviešu literatūras zelta fondu, kuru sākam iepazīt jau skolas solā. Taču jaunākajā latviešu literatūrā līdzās vēsturiskā romāna uzvaras gājienam novērojams arī stāsta žanra uzplaukums un pārliecinoša jaunās un vidējās paaudzes autoru daudzbalsība.

Maģiskais reālisms, cilvēka psiholoģijas dzīles, humors, dzīves paradoksi, sociālās problēmas – 21. gadsimta stāstnieku darbu tematika ir tikpat plaša, cik daudzveidīgs ir autoru rakstības stils. Būtiski atzīmēt, ka daudzi rakstnieki, kuru stāstu grāmatas pārstāvētas izstādē, ir Latvijas Literatūras gada balvas nominanti vai laureāti.

Ja jums, mēģinot nosaukt kādu mūsdienu latviešu stāstu autoru, rodas grūtības, iepazīšanās ar izstādi “XXI gadsimta stāstnieki” ir tieši laikā. Uz tikšanos bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja
Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Septembris Daugavpils filiālbibliotēkā
Konkurss “Tavas bibliotēkas balsis”
Izstāde “Pirmā Latgalē” Daugavpils filiālbibliotēkā
Izstāde “Par sakni būt” Daugavpils filiālbibliotēkā
Balvu filiālbibliotēka uzsāk akciju “Sastādīsim manas bibliotēkas pavārgrāmatu kopā”