Janvāra izstādes Daugavpils filiālbibliotēkā

2021. gada janvāris

,

2021. gada janvārī Daugavpils filiālbibliotēka aicina atcerēties un godināt 30 gadus senus notikumus un varoņus, kuri palīdzēja aizstāvēt atjaunoto Latvijas neatkarību, savukārt prieku varēs rast, aplūkojot lasītājas Lidijas Silovas krāšņos izšuvumus.

No 12. līdz 22. janvārim bibliotēka piedāvā izglītojošu izstādi “Nosargāt brīvību” par vienu no mūsu valsts jaunākās vēstures svarīgākajiem notikumiem – 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas iedzīvotāji prata apvienoties un bez ieroču pielietošanas nosargāt savu brīvību. Barikādes, tāpat kā Baltijas ceļš, uzskatāmas par izciliem nevardarbīgas pretošanās piemēriem, savukārt to dalībnieki – gan Tautas frontes pārstāvji, kuri organizēja valsts neatkarības atgūšanas procesu, gan vienkārši cilvēki – par mūslaiku varoņiem. Viņu vidū bija arī daugavpilieši – studenti, žurnālisti, skolotāji, rakstnieki, medmāsas.

Izstādē “Nosargāt brīvību” iespējams iepazīties ne tikai ar vēsturisku pārskatu par barikāžu norisi, bet arī ar notikumu dalībnieku un liecinieku atmiņām, kas iemūžinātas grāmatās un publikācijās presē. Audio formātā pieejama Ābrama Kleckina grāmata “Triju zvaigžņu atspīdums”, kurā apkopotas atmiņas par kinooperatoriem Andri Slapiņu un Gvido Zvaigzni – 1991. gada barikāžu upuriem.

Savukārt no 18. janvāra līdz 31. martam bibliotēkas apmeklētāji aicināti aplūkot Lidijas Silovas dimantu izšūšanas tehnikā darinātos darbus izstādē “Prieka lāses”. Lidija aktīvi izmanto bibliotēkas pakalpojumus jau vairāk nekā 20 gadus un, būdama ne tikai aizrautīga lasītāja, bet arī gudra mamma un vecmamma, ikvienu bērnu, kas ienāk viņas ģimenē, no mazotnes radina pie lasīšanas un bibliotēkas. Bērni dažreiz piedalās arī lielformāta izšūto gleznu radīšanā – hobijā, ar kuru Lidija aizrāvusies pirms aptuveni sešiem gadiem. Kā atzīst darbu autore, izšūšana lieliski palīdz aizmirst par ikdienas rūpēm un sniedz iespēju veltīt laiku sev, savai garīgajai pasaulei.

Prieks, ka no 12. janvāra atkal varam satikties klātienē un piedāvāt jaunas izstādes prātam un dvēselei!

Informāciju sagatavoja
Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja

Plakāts Nosargāt brīvību
Plakāts Prieka lāses

Līdzīgie raksti:

Izstāde “Pasaku zemē” Daugavpils filiālbibliotēkā
Izstāde ” Mudīte var” Daugavpils filiālē
Izstāde “Mudīte var!” Daugavpilī
Tikšanās ar VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” klientiem Daugavpilī
Izstāde “Pasaules radīšana” Daugavpils filiālē