Jelgava. Mana Zemgales pērle

30. janvārī plkst. 10.00

,

30. janvārī plkst. 10.00 LNerB Jelgavas filiālbibliotēka aicina uz pirmo tikšanos UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Bibliotēkā viesosies un sanākušos uzrunās stāstniecības eksperte Māra Mellēna.

Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kura mērķis bija veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā. 

Šobrīd tīkls darbojas ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas aktualizēšanu Latvijā. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Aizsākot vienu no Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanas tradīcijām, bibliotēkā viesosies un sanākušos uzrunās stāstniecības eksperte Māra Mellēna. Pasākums “Jelgava. Mana Zemgales pērle” veltīts Jelgavas pilsētas 755. jubilejas gadam.

Informāciju sagatavoja
Iveta Skapste
Jelgavas filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre

Pasākumā tiks fotografēts un iegūtais materiāls tiks izmantots publiskajā vidē!


Līdzīgie raksti:

Jūnijs Jelgavas filiālbibliotēkā
Maijs Jelgavas filiālē
Jelgavas filiāle atsāk ekskursijas pa Jelgavu
Aprīlis Jelgavas filiālē
Marts Jelgavas filiālē