КАЛЕЙДОСКОП

Audiožurnāls-periodisko izdevumu kopsavilkums krievu valodā. Tiek ieskaņots reizi ceturksnī. Bibliotēkas mājaslapā aplūkojami audiožurnāla saturi (PDF). “КАЛЕЙДОСКОП” pieejams CD mp3 un zibatmiņās.

Audiožurnāls “КАЛЕЙДОСКОП” iznāk kopš 2018. gada. Tā mērķis ir nodrošināt krievvalodīgos bibliotēkas lasītājus ar kvalitatīvu informāciju krievu valodā.

2020
dokuments PDF formātā
Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4
2019
dokuments PDF formātā
Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4
2018
dokuments PDF formātā
Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4