Bazūne

Bazūne

Bezmaksas avīzīte par notikumiem bibliotēkas dzīvē. Iznāk katra mēneša pirmajā pirmdienā. Avīzīte pieejama palielinātā drukā, Braila rakstā, audioformātā audiožurnālā “Doma”, e-formātā (PDF) bibliotēkas mājaslapā.

“Bazūne” pirmo reizi iznāca 2011. gada 5. septembrī. Kopš 2017. gada novembra “Bazūne” tiek ielasīta audiožurnālā “Doma”.

2024

Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4


2023

Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4
dokuments PDF formātā
Nr.5
dokuments PDF formātā
Nr.6
dokuments PDF formātā
Nr.7
dokuments PDF formātā
Nr.8
dokuments PDF formātā
Nr.9
dokuments PDF formātā
Nr.10
dokuments PDF formātā
Nr. 11
dokuments PDF formātā
Nr. 12
2022

Nr.1

Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4
dokuments PDF formātā
Nr.5
dokuments PDF formātā
Nr.6
dokuments PDF formātā
Nr.7
dokuments PDF formātā
Nr.8
dokuments PDF formātā
Nr.9
dokuments PDF formātā
Nr.10
dokuments PDF formātā
Nr.11
dokuments PDF formātā
Nr.12
2021
dokuments PDF formātā
Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2/3
dokuments PDF formātā
Nr.4
dokuments PDF formātā
Nr.5
dokuments PDF formātā
Nr.6
dokuments PDF formātā
Nr.7
dokuments PDF formātā
Nr.8
dokuments PDF formātā
Nr.9
dokuments PDF formātā
Nr.10
dokuments PDF formātā
Nr.11
dokuments PDF formātā
Nr.12
2020
dokuments PDF formātā
Nr.1
dokuments PDF formātā
Nr.2
dokuments PDF formātā
Nr.3
dokuments PDF formātā
Nr.4
dokuments PDF formātā
Nr.5
dokuments PDF formātā
Nr.6
dokuments PDF formātā
Nr.7
dokuments PDF formātā
Nr.8
dokuments PDF formātā
Nr.9
dokuments PDF formātā
Nr.10
dokuments PDF formātā
Nr.11/12
2019

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7
dokuments PDF formātā
Nr.8
dokuments PDF formātā
Nr.9
dokuments PDF formātā
Nr.10
dokuments PDF formātā
Nr.11
dokuments PDF formātā
Nr.12
2018

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2017

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2016

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2015

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2014

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2013

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
2012

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12