Gaisma

Informatīvais izdevums par jaunākajām bibliotēkā pieejamām audiogrāmatām, grāmatām Braila rakstā, palielinātajā un parastajā drukā. Iznāk reizi mēnesī. “Gaisma” pieejama palielinātajā drukā, audioformātā zibatmiņās un e-formātā (PDF) bibliotēkas mājaslapā.

Izdevuma pirmais numurs iznāca 2019. gada martā.